Dum11272022

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Acord de parteneriat pentru derularea proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED)

eduMinisterul Educației Naționale (MEN) și partenerii desemnați au semnat luni, 6 noiembrie, un acord în vederea derulării proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED). Documentul a fost semnat de conducerea MEN și reprezentanții Institutului de Științe al Educației, Caselor Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv ai Inspectoratelor Școlare Județene Iași, Bihor și ISMB.

Prezent la eveniment, ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a subliniat relevanța și impactul CRED. „Este cel mai important și mai mare proiect dedicat formării cadrelor didactice. În egală măsură este un demers extrem de ambițios, atractiv inclusiv pentru colaboratorii noștri externi, prin urmare sper să fie implementat cu succes în următorii patru ani, conform parametrilor asumați”, a declarat ministrul Educației.

Mai exact, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) se va realiza abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice (15.000 din învățământul primar si 40.000 din învățământul gimnazial) pentru a avea o abordare metodologică centrată pe competențe-cheie, în acord cu noul curriculum. În același timp se urmărește formarea profesorilor în vederea adaptării activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.

În acest sens, vor fi alcătuite 2.750 grupe de profesori in toate județele și în Capitală care vor beneficia de 330.000 ore de formare la nivel național, implicând aportul a 900 de formatori. Se vor acorda subvenții de 600 de lei pentru toți cei 55.000 de participanții la cursurile de formare și 150 de premii pentru cadrele didactice generatoare de bune practici. De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noul plan-cadru pentru învățământul primar și gimnaziu, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele accesibile elevilor și cadrelor didactice. Acestea vor fi disponibile atât în centrele de resurse educaționale deschise (9), cât și pe o platformă on-line de e-learning.

În primele luni ale proiectului va fi facilitată în rândul decidenților și partenerilor educaționali abordarea curriculară unitară și coerentă, centrată pe competențe, cu scopul de a asigura oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegrați în programe de tip „A doua șansă”. Pentru atingerea acestui obiectiv, vor fi elaborate și utilizate resurse educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum pentru învățământul primar și gimnazial.

Prin intermediul activităților incluse în CRED, se are în vedere creșterea calității și relevanței activităților din școli cu populație vulnerabilă, ținta fiind reducerea ratei de părăsire timpurii a școlii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competențelor-cheie a cel puțin 2.500 de elevi, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimultive si motivationale.

Realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competențelor-cheie, între care și documentul de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”, precum și sprijinirea elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile, sunt alte obiective importante ale proiectului. Bugetul alocat este de 196.586.777 lei prin finanțare din fonduri europene (POCU).