Lun09262022

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Curtea de Apel Alba Iulia angajeaza specialist IT pentru Judecătoria Petroşani

45553-specialisti it XLCurtea de Apel Alba Iulia, anunţă organizarea, începând cu data de 08.12.2017, a concursului pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Judecătoria Petroşani. Data de desfăşurare a primei probe a concursului este 08.12.2017, la sediul Curţii de Apel Alba Iulia.

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de specialişti IT se poate înscrie persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

         a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

         b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

         c) cunoaşte limba română;

         d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;

         e) are studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic.

Condiţia prevăzută la lit. e) se consideră îndeplinită şi de către absolvenţii de studii superioare în domeniul tehnic sau economic care au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică, cu avizul Direcţiei de exploatare a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei sau al compartimentului informatic din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după caz.

Cererile de înscriere la concurs se depun cu cel puţin 15 zile înainte de data acestuia la sediul Curţii de Apel Alba Iulia.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: copii de pe certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, copii de pe actul de identitate şi diploma de licenţă, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal şi chitanţa de plată a taxei de înscriere. În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2), candidaţii anexează la cererea de înscriere şi acte doveditoare din care să rezulte că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică.

Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic şi a unei probe practice.

Taxa de înscriere este de 150 lei

         Anunţul a fost publicat şi pe pagina de internet a Curţii de Apel Alba Iulia.