Ma01262021

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

ELECTRICA SA: Adoptarea principalelor decizii!

electrica•    AGOA Electrica SA a ales un nou Consiliu de Administraţie

•    AGEA a aprobat achiziția pachetelor minoritare deținute de Fondul Proprietatea în filialele de distribuție și de furnizare ale Electrica

Consiliul de administraţie

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica SA legal și statutar întrunită, în data de 26 octombrie 2017, a ales, prin metoda votului cumulativ, un nou Consiliu de Administrație, format din șapte membri.

Acționarii Electrica au hotărât alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administraţie: Arielle Malard De Rothschild, Cristian Bușu, Doina Elena Dascălu, Gicu Iorga, Pedro Mielgo Alvarez, Willem Jan Antoon Henri Schoeber și Bogdan Iliescu.

Confirmarea, prin acest vot, a unui număr de șase dintre administratorii în funcție este o garanție a continuității de viziune a proiectelor de transformare și eficientizare inițiate în cadrul Grupului Electrica.

Achiţizie Participanţii FP în Filiale

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat, tot în data de 26 octombrie 2017, achiziționarea de către Electrica a întregii participaţii deţinute de Fondul Proprietatea la capitalul social al filialelor Electrica, urmând ca sarcina încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni să fie dusă la îndeplinire de către organele competente ale societății.

Prețul global al tranzacției este de 752.031.841 RON, după cum urmează:

•    un preț total de 209.744.928 RON pentru 21,9999979% din capitalul social al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.;

•    un preț total de 201.702.667 RON pentru 22,00001% din capitalul social al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.;

•    un preț total de 173.504.365 RON pentru 21,9999981% din capitalul social al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.;

•    un preț total de     167.079.881 RON pentru 22,000027% din capitalul social al Electrica Furnizare S.A..

Prețul tranzacției este fundamentat de concluziile raportulului de evaluare emis de o companie de consultanță cu echipa de evaluatori autorizați ANEVAR și validat de o opinie de preț echitabil emisă de o instituție financiară.

Finalizarea tranzacției determină un nivel al Ratei Interne de Rentabilitate (RIR) estimat de 15%, conform analizei de oportunitate realizată de un consultant în afaceri din Big4, ceea ce reprezintă cel mai bun plasament posibil în condițiile pieței actuale și la un nivel de risc comparabil.

Tranzacția nu va afecta dreptul la dividende al FP pentru anul financiar 2016, așa cum a fost aprobat deja la nivelul fiecărei filiale, a căror valoare totală este de 97.968.159 RON. Până la momentul tranzacției, pentru perioada 2013-2016, valoarea totală a dividendelor acordate FP a fost de 368.150.110 RON. Finalizarea tranzacției implică creșterea valorii dividendelor atribuibile acționarilor Electrica SA cu dividendele corespunzătoare participațiilor FP, de aproximativ 22% în filiale.

Printre considerațiile strategice care au stat la baza acestei achiziții se numără:

•    Simplificarea și eficientizarea modelului de guvernanță corporativă și accelerarea implementării programelor de transformare în companiile Grupului;

•    Facilitarea realizării strategiei pe termen mediu și lung a Grupului Electrica și a planurilor de restructurare și eficientizare;

•    Facilitarea creșterii performanțelor financiare ale Electrica și optimizarea structurii capitalului;

•    Permite utilizarea capitalului obținut în urma Ofertei Publice Inițiale (OPI) conform angajamentelor asumate în Prospect;

•    Permite finanțarea filialelor prin metode diversificate (inclusiv aport de capital), condiție esențială pentru realizarea planurilor de investiții (CAPEX) extrem de ambițioase și a căror realizare determină profitabilitatea sustenabilă a Grupului.

 

Declaraţie

Cătălin Stancu - Director General Electrica SA: „După câțiva ani de negocieri, acționarii companiei au aprobat astăzi, cu largă majoritate, achiziția participațiilor deținute de Fondul Proprietatea în filialele Electrica. Această tranzacție este cea mai bună oportunitate având în vedere disponibilitatea financiară a Electrica și, totodată, lipsa altor oportunități de investiții comparabile ca rentabilitate și risc. Este important, de asemenea, că începând din 2017, nivelul dividendelor încasate de acționarii Electrica SA va crește corespunzător participației de 22% a FP în filiale. Aprobarea tranzacției întărește premisele implementării programelor de transformare sustenabilă a companiei și, totodată, de viziune unitară la nivelul filialelor”.