Lun07042022

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Cluj-Napoca - Muzeul de Artă: Breaking Rules!

muzeul-de-artaUniversitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) propune o serie de manifestări artistice dedicate viitorului Centru de Artă Contemporană (ECCA).

Realizarea acestora are loc atât în centrele dedicate evenimentelor artistice, cât și în parteneriat cu unele dintre spațiile muzeale reprezentative, instituții care găzduiesc opere și susțin proiecte ale artiștilor, membri ai universității și ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Cluj.

Conceptul manifestării artistice este subordonat titlului-generic și se referă la provocarea la care este permanent expus artistul contemporan, aceea de a-și pune în valoare creația și de a-și spațializa opera în funcție de simbolistica și destinația cadrului de expunere.

Breaking Rules presupune exersarea capacității de adaptare a unui demers artistic și de testare a impactului pe care îl poate avea asupra unor zone aparținând altor domenii, precum știința sau istoria. Raporturile care se stabilesc în acest mod, prin mijloace de incluziune ale fenomenului artistic în cadrele destinate altor forme de cunoaștere, situează întregul proces într-o zonă de interdisciplinaritate, fapt care introduce o perspectivă unică asupra receptării și înțelegerii rolului fenomenului artistic în cadrul cunoașterii, dar și ca impact în viața comunităților.

Pe de altă parte, spațiile dedicate promovării artei sunt provocate să se racordeze la o realitate contemporană care este construită prin aportul mișcărilor artistice aparținând unor generații succesive, care au capacitatea de a reinventa permanent dialogurile dintre diversele medii vizuale și alte domenii de cunoaștere.

Breaking Rules reprezintă și o experiență în confruntarea esteticii operei de artă și a imanenței sale ca eveniment „trăit”, cu spațiile destinate memoriei obiectelor, a evenimentelor de larg interes deja atestate sau care se adresează studiului istoriei naturale. Memoria obiectului artistic și a celui istoric împart același spațiu de expunere, stabilind raporturi de paritate la nivelul simbolurilor, al apartenenței la un subconștient colectiv, stimulând capacitatea publicului de a interoga noi valențe în cadrul semnificațiilor anterior atribuite.

Proiectele artistice iau forma unor expoziții de grup și a unor intervenții creative asumate la nivel individual în spațiile puse la dispoziție de instituțiile partenere din Cluj-Napoca: Galeria Casa Matei - UAD, Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT) și Colecţia de Istorie a Farmaciei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET), Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (în spațiile: Muzeul Botanic, Vivariul, Muzeul de Paleontologie şi Stratigrafie, Muzeul de Mineralogie, Muzeul de Istorie al Universităţii, Galeria de Artă „Paul Sima”), Institutul Cultural Francez.

Spațiul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, găzduiește în perioada 26 octombrie – 5 noiembrie 2017, sub genericul Breaking Rules, trei expoziții temporare ale artiștilor reprezentanți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD), respectiv ai Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Cluj (UAP), a căror inaugurare oficială va avea loc la sediul muzeului (Palatul Bánffy, P-ţa Unirii nr. 30), în data de 26 octombrie 2017, cu începere de la ora 18:00.

Dintre acestea, expoziția colectivă Pictură/Sculptură/Grafică se remarcă prin ansamblul operelor care aparțin tradiției Școlii de la Cluj, momentele sale de referință în diferitele etape în care s-a făcut remarcată pe plan național și internațional. Alte două proiecte, unul de fotografie și altele care fac parte din ediția a treia a Bienalei Internaționale de Ceramică, constituie alte componente importante în cadrul implicării proiectelor artiștilor clujeni într-un spațiu muzeal dedicat artelor.

Școala de Pictură Clujeană este reprezentată de generațiile de profesori, studenți și doctoranzi ale căror nume se leagă de un prestigiu internațional consacrat, cu o continuitate menținută odată cu recunoașterea valorii parcursurilor artistice individuale. Organizarea unei expoziții contemporane ce implică mai multe medii artistice, ca îmbinare dintre tradiție și neconvențional, ca alăturare între viziuni și stiluri diferite, constă în propunerea unui grup reprezentativ de artiști care activează în plan local și internațional, cu un rol definitoriu în promovarea mediului cultural clujean.

În funcţie de preferinţele artistice şi de tematică, pictura prezentă în această expoziție se situează la graniţa dintre figurativul promovat de Şcoala de pictură de la Cluj şi abstract, acoperind o largă plaja stilistică și tematică. Prin inserarea proiectului în cadrul general al programului Breaking Views, se urmărește familiarizarea publicului cu pictura clujeană, bine ancorată și promovată în spațiul european, relevant pentru tendințele artei contemporane. Prezentul context în care lucrează si activează artiștii propuși în proiect este racordat la tendințele artelor vizuale internaționale, sincronizare care relevă interconectarea cultural-intelectual-artistică în cadrul comunității locale.

Această tendință de reconfirmare a unor proiecte artistice susținute sunt completate de selecții din operele graficienilor clujeni. Departamentul Grafică al UAD propune limbaje diverse care fac obiectul studiului aprofundat al tehnicilor tradiționale și experimentale. În demersul actualelor configurări ale spațiului vizual, Breaking Rules reprezintă o provocare continuă, lansată asupra efectelor poetice sau descriptive ale desenului și ale metodelor tehnice de multiplicare exercitate riguros la nivelul reprezentării obiectului artistic.

Lucrările din cadrul departamentului Sculptură al UAD reflectă efortul de constituire al unui limbaj vizual propriu, care să răspundă imperativelor de autocunoaştere şi maturizare în condiţiile mutaţiilor continue pe care le trăieşte contextul artistic local şi internaţional.  În esenţă, exponatele însumează o serie de căutări care încearcă să rezolve întrebarea: Care este obiectul sculpturii astăzi? sau Ce este sculptura?. Pe marginea acestor interogaţii sunt lansate dezbateri în cadrul departamentului de sculptură al UAD Cluj, pe parcursul anilor de studii, privind chestionarea continuă a limitelor limbajului vizual. Această chestionare este fundamentată atât de gama enormă de materiale, tehnici şi tehnologii de producţie, cât şi de diversificarea abordărilor conceptuale şi a strategiilor creative ale secolului XX, care şi-au lăsat amprenta asupra contemporaneităţii. Toţi aceşti factori impun modalităţi de expunere noi, pertinente şi adecvate.

Proiectul personal de fotografie Looking / Despre privire este semnat de artistul Feleki Károly. Sub genericul Breaking Rules, ansamblul expunerii aduce în dezbatere puterea și importanța privirii, respectiv a ambasadorilor privirii care sunt ochii noștri în relațiile inter-umane.

Expoziția Breaking Rules este întregită de manifestările organizate în cadrul Bienalei Internaționale de Ceramică 2017, ajunsă la ediția a treia. Dintre acestea, se remarcă Competiția Internațională, expozițiile Tineri Artiști Ceramică și Sticlă și SINCRON, în care ceramiști, sculptori și profesioniști multimedia realizează în diferite spații ale Muzeul de Artă un demers artistic în care lutul conlucrează cu noile media pentru a crea obiecte asociate unor video-instalații.

Curăţător: Lect. univ. dr. Olimpia Bera - UAD
Iniţiator proiect: Dir. exec. Ştefan Teişanu - CCC
Responsabil proiect: Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu - UAD
Coordonator proiect: Lect. univ. dr. Andrei Ciurdărescu - UAD