Joi12082022

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Editura Didactică şi Pedagogică - societate pe acţiuni cu capital integral de stat şi va edita manualele şcolare!

manuale-manualeSocietatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va fi societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat şi „de interes naţional”, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei.

Astfel vrea Ministerul Educației să reorganizeze Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică. Societatea se va ocupa cu editarea manualelor şcolare, potrivit proiectui de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educaţiei. Potrivit proiectului de lege, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA are ca obiect principal de activitate editarea de: manuale şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, postliceal şi universitar, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, de lucrări pentru învăţământul preşcolar; manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri; tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte limbi; materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului.

Capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este deţinut în întregime de statul român, reprezentat de Min isterul Educației Naționale, în calitate de acţionar unic, şi este vărsat integral la data constituirii acesteia. Capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A este evaluat la 1.726.446 lei, conform bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2016 şi împărţit în acţiuni nominative în număr de 75482 cu o valoare nominală de 3 lei.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. are drept scop îndeplinirea strategiei naționale privind editarea manualelor școlare, se mai precizează în proiect și ca fi condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, şi de către un consiliu de administraţie format din cinci membri.

Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii Consiliului de administraţie ai Societăţii vor fi numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, iar conducerea executivă a Societăţii va fi asigurată de un director general.

Sursa: libertatea.ro

Stiri mai vechi: