Ma09272022

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Ultima ora:
Back Sunteți aici:Home

Articole

Românii cu datorii îşi vor pierde mai greu casele!

romanii-datoriiNotarii şi executorii judecătoreşti vor fi obligaţi să  ofere Fiscului, la cererea acestuia, informaţii despre contribuabili, iar executarea silită a bunurilor imobile se va putea face doar pentru datorii foarte mari şi în funcţie de vechimea creanţelor.

Pragurile creanţelor, valoric şi de vechime, urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Finanţelor, potrivit proiectului de modificare a  Codul de Procedură Fiscală elaborat de Ministerul Finanţelor. În schimb, pentru creanțele semnificative se instituie măsuri punctuale (sechestru de bunuri imobile, bunuri mobile, atragerea răspunderii solidare dacă sunt îndeplinite condițiile legii), adică măsuri complexe și individuale.

Acestea sunt numai câteva dintre modificările care vor fi operate de Executiv astfel încât Fiscul să îşi eficientizeze activitatea măsurilor de executare silită. „Se propune ca măsurile de executate silită să se aplice diferențiat în funcție de cuantumul și vechimea creanțelor fiscale, în vederea eficientizării activității de executare silită, în sensul direcționării resurselor către acțiunile complexe, desfășurate în vederea recuperării creanțelor cu valori semnificative, acțiuni ce constau în identificarea bunurilor urmăribile, aplicarea sechestrelor, valorificarea bunurilor etc.”, scrie în nota de fundamentare a actului pregătit de Ministerul Finanţelor.

Pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, răspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credință acumularea şi sustragerea de la plata acestor obligaţii, proiectul de modificare a Codului de Procedură Fiscală.

Principalele modificări operate:

- flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eşalonării la plată şi a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate;

-introducerea posibilităţii garantării obligaţiilor fiscale cu scrisoare de garanţie emisă de instituţiile financiare nebancare;

-introducerea posibilităţii suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenţia depunerii unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie;

-introducerea posibilităţii de a efectua plata creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, faţă de două conturi unice în prezent;

-reducerea duratei inspecţiei fiscale prin crearea posibilităţii organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecţiei, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal;

-notarii publici şi executorii judecătoreşti pierd dreptul de a refuza furnizarea de informaţii către organele fiscale, considerându-se că activitatea ANAF prevalează asupra eventualelor considerente privind confidenţialitatea informaţiilor;

-introducerea posibilităţii organelor fiscale de a organiza licitaţii prin mijloace electronice pentru eficientizarea valorificării bunurilor sechestrate

-simplificarea procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale;

-interdicţia instituirii măsurilor asiguratorii la debitorii aflaţi în procedura insolvenţei;

-clarificarea unor termene şi modalităţi de comunicare prin mijloace electronice.

Spaţiul Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, dezvoltat la nivelul ANAF, urmează să fie extins şi pentru alte instituţii/autorităţi publice, potrivit noilor modificări ce vor fi operate în Codul de Procedură Fiscală.

Sursa: jurnalul.ro