Joi09292022

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Admiterea 2017 la USAMV Cluj-Napoca: 1766 locuri licenţă şi 737 locuri master

01ec2372-ec20-4e37-de96-ecbeb6253ef6La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, înscrierile pentru studiile de licenţă şi pentru studiile de masterat, pentru anul academic 2017-2018, se fac în perioada 17-22 iulie 2017, la cele 5 facultăţi ale Universităţii - Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

La nivel de licenţă, în anul academic 2017-2018, pentru cele 23 de programe de studii acreditate, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pune la dispoziţia viitorilor studenţi 850 de locuri bugetate (din care 1 loc special pentru candidaţii de etnie rromă, la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii), 706 de locuri cu taxă şi 210 de locuri pentru învăţământ la distanţă.

Detalierea numărului de locuri, pe facultăţi şi domeniu de licenţă, se găseşte la adresa: http://admitere.usamvcluj.ro/studii-de-licenta/

Admiterea la Facultăţile: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor se face fără examen, după media obţinută la examenul de bacalaureat. La Facultatea de Medicină Veterinară, candidaţii la linia de studiu în limba română vor susţine două teste grilă, din domeniul biologie, cu o pondere de 20% şi chimie, cu o pondere de 20%, iar media de bacalaureat are o pondere de 60%. La liniile de studiu în engleză sau franceză, probele specifice sunt: voluntariat în creşterea şi protecţia animalelor (atestate şi recomandări), cu o pondere de 10%, precum şi media de bacalaureat sau echivalent, cu o pondere de 90%. La nivel de master, vor fi scoase la concurs pentru cele 26 de programe de studii acreditate, 410 de locuri la buget şi 327 de locuri cu taxă.

Detalierea numărului de locuri, pe facultăţi şi domenii, se găseşte la adresa: http://admitere.usamvcluj.ro/masterat/

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute (media examenului de licenţă şi media testului grilă, interviului sau eseului).

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017- 2018 pot fi consultate la adresa: http://admitere.usamvcluj.ro/taxe-si-tarife/.

Înscrierile se fac zilnic, în perioada 17-22 iulie, între orele 800-1600, la sediul Universităţii din Calea Mănăştur, nr. 3-5, Cluj-Napoca. În cadrul punctelor de înscriere, candidaţii vor fi preluaţi de cadre didactice care le vor sta la dispoziţie cu toate informaţiile necesare privind programele de studii, taxele de înscriere, precum şi taxele de şcolarizare.

Detalii privind Admiterea 2017 se găsesc pe site-ul Universităţii, la adresa: http://admitere.usamvcluj.ro/.

Stiri mai vechi: