Ma01192021

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Mecanisme de finanţare ale economiei sociale

Image-2Ieri, 25 august a avut loc masa rotundă cu tema „Mecanisme de finanţare ale economiei sociale”, organizată în cadrul proiectului „Economia socială de la A la Z”.  Invitat a fost conferențiarul universitar doctor, Ioan Hosu, sociolog, directorul catedrei de comunicare din cadrul Facultății de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării, aparținând de Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Sursele de finanţare utilizate de organizaţiile sociale sunt atât publice, guvernamentale sau ale Uniunii Europene, cât şi surse private şi ele sunt absolut necesare pentru realizarea proceselor din acest domeniu. Ioan Hosu a subliniat în deschiderea dezbaterii că „Dacă nu ar fi aceste surse de finanţare nu ar fi suficienţi bani pentru acoperirea unor nevoi clare legate de economia socială, iar prin procesele de economie socială reuşim ca anumite categorii de populaţie (tineri, oameni peste o anumită vârstă, femei, romi, etc) să ajungă pe piaţa muncii şi să fie valorizaţi social.”

Economia socială este cea care pregăteşte mecanisme de inserţie socială pentru anumite grupe marginalizate de populaţie, este o „reţea de sprijin”, orientarea sa nefiind în primul rând pe profit, ci pe proces şi calitatea relaţiilor din grup.

Programul PHARE a avut acest rol, în perioada de pre-aderare la UE, de a pregăti mecanisme prin care să se realizeze incluziunea socială a unor categorii de oameni aflaţi în situaţii de risc. Apoi programele POSDRU / POCU sau programul de cooperare Elveţiano-Roman, precum şi granturi cum ar fi SEE&Norvegiene au continuat să ofere finanţări pentru organizaţii care activează în această zonă, în primul rând urmărind dezvoltarea de programe de ocupare a forţei de muncă, incluziune socială, de reducere a sărăciei, sau de educaţie.

Programul POCU (Programul Operaţional Capital Uman) urmăreşte integrarea social-economică a comunităţilor marginalizate şi implicarea întregii societăţi în dezvoltarea şi implementarea de proiecte care vizează reducerea sărăciei la nivelul comunităţii şi grupurilor defavorizate, promovarea antreprenoriatului social şi economiei sociale. Aceste programe au avantajul promovării incluziunii active prin abordări participative şi responsabile, susţinând nişte mecanisme interne în care sectorul privat nu este foarte interesat.

Există şi surse private de finananţare pentru economia socială, cum ar fi crowdfunding-ul sau responsabilitatea socială corporativă şi care pot contribui la realizarea obiectivelor organizaţilor neguvernamentale sau care activează în economia socială şi care oferă anumite avantaje, existând suficiente exemple de succes în acest sens.

Crowdfounding-ul- este atât o sursă de multifinanţare, cât şi o modalitate de validare a ideii şi testare a pieţei. A apărut cu mai mult de 100 de ani în urmă dar s-a dezvoltat odată cu noile tehnologii şi social media. CSR – responsabilitatea socială corporativă a luat amploare odată cu  revoluţia tehnologiilor informaţionale, cu procesul globalizării şi consolidarea drepturilor consumatorilor, dar şi cu creşterea neîncrederii publice în instituţiile pieţei globale.

CSR-ul urmăreşte să cultive o imagine pozitivă în societate, astfel încât reprezintă angajamentul organizaţiei de a contribui la dezvoltarea economică a comunităţii prin implicarea activă a angajaţilor şi a familiilor acestora, a comunităţii locale.

Discuţiile pe baza exemplelor de succes din economia socială a Clujului au pornit de la câteva statistici privind economia socială în Romania, prezentate de domnul Ioan Hosu şi din care a reieşit că zonele de centru şi nord-vest sunt, pe lângă Bucuresti, cele mai active în această piaţă, având cei mai mulţi angajaţi şi cele mai multe proiecte dezvoltate.

Masa rotundă a făcut parte din evenimentele de promovare a economiei sociale din cadrul  proiectului „Economia socială de la A la Z”- POSDRU/168/6.1/G/145875, care este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6, Promovarea Incluziunii Sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.