Sam09252021

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Ministrul Rovana Plumb participă la reuniunea EPSCO de la Milano

Foto Milano 1Discuţiile vizează:
o    corelarea creşterii ecologice (green growth) cu ocuparea forţei de muncă;
o    combaterea sărăciei;
o    potenţialul economiei sociale de a crea locuri de muncă şi de a susţine bunăstarea.
Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Rovana Plumb, se află, începând de astăzi, în Italia, la Milano, unde participă la reuniunea EPSCO informală a miniştrilor ocupării şi afacerilor sociale din statele membre UE.
Prima zi a evenimentului, care se desfăşoară între 17 şi 18 Iulie 2014, este dedicată discuţiilor legate de oportunităţile de creare de locuri de muncă în contextul tranziţiei către o economie ecologică, la care participă inclusiv miniştrii europeni ai Mediului. De altfel, aceasta este prima întâlnire comună a miniştrilor Muncii şi Mediului din UE, în cadrul EPSCO, având ca scop lansarea unui dialog cu privire la interconexiunile dintre creşterea ecologică (green growth) şi ocuparea forţei de muncă. Iniţiativa aparţine preşedinţiei italiene a UE (PRES IT).
Mai mult, pentru a avea un dialog interactiv pe această temă, PRES IT a organizat patru mese rotunde simultane. Ministrul Rovana Plumb a participat la reuniunea ce a vizat “Potenţialul de ocupare şi nevoia de competenţe într-o economie mai ecologică”.
În cadrul discuţiilor, doamna ministru Plumb a precizat că “Trecerea către o economie verde este un proces de lungă durată, dificil de realizat și de urmărit, fiind necesară conștientizarea opiniei publice și implicarea partenerilor sociali şi a altor tipuri de organizații, precum cele neguvernamentale, de mediu sau academice, a institutelor de cercetare ce pot contribui la fundamentarea inițiativelor publice sau private în domeniu și evaluarea impactului acestora.”
Tot astăzi, ca un prim pas în demersul de revizuire a Strategiei Europa 2020, pe care PRES IT intenţionează să-l abordeze în mod global, a avut loc o sesiune plenară pe marginea obiectivului UE 2020 privind combaterea sărăciei. Concluziile desprinse în urma acesteia vor contribui la noua propunere de strategie ce va fi adoptată în 2015.
„Obiectivele sociale din fiecare stat membru sunt puternic interconectate cu cele din domeniul pieţei muncii, educaţiei, cercetării şi dezvoltării, sănătăţii şi locuirii. O incluziune socială amplă şi eficientă poate fi realizată doar printr-o combinație a acestora. În acest sens, considerăm că este necesară realizarea unor analize detaliate, care să pună mai bine în evidenţă impactul politicilor bugetare şi fiscale asupra capacităţii statelor membre de a implementa măsuri cu caracter economic şi social, astfel încât acestea să poată consolida coeziunea socială şi să contribuie la diminuarea diferenţelor regionale.” a declarat ministrul Rovana Plumb, în expunerea avută.
„O atenţie specială trebuie acordată copiilor şi tinerilor care trăiesc în gospodăriile în care niciunul dintre membri nu participă activ pe piaţa muncii. În cazul acestora, riscul perpetuării şomajului şi a dependenţei de prestaţiile sociale este foarte ridicat.” , a adăugat domnia sa.
Totodată, oficialul român a precizat că România are în vedere elaborarea unui nou program de beneficii (VMI), care va urmări îmbunătăţirea corelării cheltuielilor cu beneficiile de asistenţă socială, pentru a răspunde dificultăților cu care se confruntă cele mai defavorizate persoane. “Măsurile de sprijinire a cât mai multor persoane, dintre cele mai sărace, dar şi creşterea generozităţii veniturilor acestora vor putea contribui efectiv la îndeplinirea ţintei de reducere a sărăciei, asumate de România în implementarea Strategiei Europa 2020.”
În finalul intervenţiei, doamna Plumb a reafirmat angajamentul Guvernului României de a continua implementarea politicilor şi măsurilor din domeniul incluziunii sociale şi combaterii sărăciei.
Un alt punct important de pe agenda de lucru a ministrului român al Muncii este şi întrevederea bilaterală, de astăzi, cu domnul Giuliano Poletti, omologul său din Italia, în cadrul căreia au discutat despre proiectul „Garanţii pentru tineri!”, apărarea intereselor lucrătorilor români în Italia şi despre dezvoltarea colaborării bilaterale româno-italiene, în actualul context european.
De asemenea, doamna Rovana Plumb a propus realizarea unei abordări integrate de ocupare, prin crearea unei scheme europene de reducere a şomajului, după modelul celei din proiectul „Garanţii pentru tineri!” şi, la final, l-a invitat pe ministrul Italian al Muncii să viziteze România.
Mâine, în cea de-a doua zi a reuniunii EPSCO, preşedinţia italiană va organiza două ateliere de lucru simultane. Primul dintre acestea, la care va participa şi ministrul Rovana Plumb, are ca temă “Mobilitatea muncii ca factor de stabilizare şi integrare a pieţei europene a muncii”, iar cel de-al doilea „Stabilizatorii automaţi în cadrul Uniunii Economice şi Monetare – către o schemă comună de asigurări de şomaj”.
La finalul reuniunii de la Milano, în cadrul ultimei sesiuni plenare, se va dezbate importanţa economiei sociale la nivel european. Oficialii europeni urmăresc în acest fel obţinerea unei imagini clare asupra fenomenului, a caracteristicilor şi aspectelor critice, dar şi asupra potenţialului economiei sociale de a crea locuri de muncă şi de a susţine bunăstarea.
Tot mâine, ministrul Rovana Plumb va avea o întrevedere bilaterală cu secretarul de stat din cadrul Departamentului pentru Muncă şi Pensii din Marea Britanie, doamna Esther McVey.